ఉల్లాస్ “Ullas-The Celebration” by CPAC – a Socio-cultural event

June 2, 2016 admin 0

ఉల్లాస్ సీపాక్ స్వచ్చంద సంస్థ  ఆధ్వర్యంలో 18-6-2016 శనివారం సాయంత్రం 5గంటల నుండి 9గంటల వరకు చిత్తూరు నాగయ్య కళాక్షేత్ర్రంలో “ఉలాస్” పేరిట వేదికగా ఔత్సాహిక కళాకా రులకి  వారి వారి ప్రతి భలను […]